Anphabe

Connecting opportunities

NutiFood

Các sản phẩm dinh dưỡng của Công ty đã thật sự tạo "ấn tượng" trên thị trường với các sản phẩm có chất lượng, thành phần công thức tương đương sản phẩm ngoại nhập.

  • hZWXlplplWyYmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmtobJlwsbA.
2016

Company Menu

Latest Big Jobs at NutiFood

  • Chuyên viên kế toán quản trị giá thành

    NutiFood - Competitive USD

    1/ Vai trò: Tính toán và phân tích chi phí sản xuất thực tế và chi phí sản xuất theo ngân sách của các sản phẩm trong khối sản xuất. Theo dõi và kiểm...
    Ho Chi Minh

Inside review about NutiFood

5.0
1 reviews
100%
employees recommend this company to friends
Lazy Load...