Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl5Vkl2uVm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

NutiFood

Các sản phẩm dinh dưỡng của Công ty đã thật sự tạo "ấn tượng" trên thị trường với các sản phẩm có chất lượng, thành phần công thức tương đương sản phẩm ngoại nhập.

  • hZWXl5Vkl2uVm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmtobJlwsbA.
2016

Company Menu

Latest Big Jobs at NutiFood

  • QA Director

    NutiFood - Competitive USD

    1/ Vai trò Đảm bảo việc thực hiện, duy trì và cải tiến thường xuyên tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn...
    Binh Duong

Inside review about NutiFood

5.0
1 reviews
100%
employees recommend this company to friends
Lazy Load...