Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJ1mmHGWlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

NutiFood

Các sản phẩm dinh dưỡng của Công ty đã thật sự tạo "ấn tượng" trên thị trường với các sản phẩm có chất lượng, thành phần công thức tương đương sản phẩm ngoại nhập.

 • hZWXmJ1mmHGWlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmtobJlwsbA.
2017

Company Menu

Latest Big Jobs at NutiFood

 • Trưởng phòng Thương hiệu Ngành Sữa nước (Brand Manager)

  NutiFood - Competitive USD

  1/ Vai trò: Quản lý và phát triển nhãn hàng được phân công theo mục tiêu của công ty. Xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp thị nhãn hàng Duy trì sức...
  Ho Chi Minh
 • Assistant Brand Manager (Ngành Sữa Nước)

  NutiFood - $1,000 USD

  1/ Vai trò Trợ giúp Quản lý nhãn hàng thực thi vai trò và nhiệm vụQuản lý và phát triển nhãn hàng được phân công theo mục tiêu của công ty.2/ Nhiệm...
  Ho Chi Minh

Inside review about NutiFood

5.0
1 reviews
100%
employees recommend this company to friends
Lazy Load...